جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش سوز در لغت نامه دهخدا

آتش سوز

[تَ] (اِ مرکب) آتش سوزان. حريق. (دهار) :
بر آتش سوز گردآيد همه کس
تو بر فرياد آتش سوز من رس.
(ويس و رامين).

کلمات مشابه