جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالابرد در لغت نامه دهخدا

ابوالابرد

[اَ بُلْ اَ رَ] (ع اِ مرکب) نَمر. (المزهر). پلنگ.

کلمات مشابه