جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوالابد در لغت نامه دهخدا

ابوالابد

[اَ بُلْ اَ بَ] (ع اِ مرکب) نسر. (المزهر). کرکس. دال.

کلمات مشابه