جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابوال در لغت نامه دهخدا

ابوال

[اَبْ] (ع اِ) جِ بَول.

کلمات مشابه