جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواعمی در لغت نامه دهخدا

ابواعمی

[ اَ اَ ما ] (ع اِ مرکب)(1) خَلد. کورموش. انگشت بُرک. موش کور. موش کوهي.
(لاتيني)
(1) - Talpa ،(فرانسوي) Taupe

کلمات مشابه