جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواع در لغت نامه دهخدا

ابواع

[اَبْ] (ع اِ) جِ بَوع و بوع. ارشها.

کلمات مشابه