جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواصیلع در لغت نامه دهخدا

ابواصیلع

[ اَ اُ صَ لِ ] (ع اِ مرکب) نَره. || ماري باريک گردن و گردسر.

کلمات مشابه