جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواص در لغت نامه دهخدا

ابواص

[اَبْ] (ع اِ) جِ بوص. بارهاي نباتي از نباتات و نوعي از گوسفندان و ستوران.

کلمات مشابه