جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسماعیل الزبیدی در لغت نامه دهخدا

ابواسماعیل الزبیدی

[اَ اِ لِزْ ز ؟] (اِخ)از اوست: کتاب ناسخ القرآن و منسوخه. (ابن النديم).

کلمات مشابه