جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسماعیل در لغت نامه دهخدا

ابواسماعیل

[اَ اِ] (اِخ) کنيت عبدالله بن ابي منصور محمد انصاري طوسي هروي. رجوع به عبدالله انصاري شود.

کلمات مشابه