جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسماعیل در لغت نامه دهخدا

ابواسماعیل

[اَ اِ] (اِخ) کنيت طغرائي عميد فخرالکتّاب حسين بن علي بن محمد اصفهاني. رجوع به طغرائي عميد فخرالکتّاب... شود.

کلمات مشابه