جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسماعیل در لغت نامه دهخدا

ابواسماعیل

[اَ اِ] (اِخ) کنيت حمادبن الامام ابي حنيفه نعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه يا نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان. رجوع به حمادبن الامام ابي حنيفه... شود.

کلمات مشابه