جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسماعیل در لغت نامه دهخدا

ابواسماعیل

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ترمذي، فقيه شافعي. رجوع به ترمذي ابواسماعيل... شود.

کلمات مشابه