جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق مروزی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق مروزی

[اَ اِ قِ مَ وَ] (اِخ)رجوع به ابواسحاق ابراهيم بن احمدبن اسحاق المروزي خالدآبادي شود.

کلمات مشابه