جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق قصرقضاعی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق قصرقضاعی

[اَ اِ قِ قَ رِ قُ] (اِخ) رجوع به ابراهيم بن محاسن... شود.

کلمات مشابه