جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق قشیری در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق قشیری

[اَ اِ قِ قُ شَ] (اِخ)رجوع به ابراهيم بن مياس... شود.

کلمات مشابه