جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق قرشی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق قرشی

[اَ اِ قِ ؟] (اِخ)ابراهيم بن محمد دمشقي. محدث. وفات او به دمشق به سال 349 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه