جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق قرشی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق قرشی

[اَ اِ قِ ؟] (اِخ)شرف الدين ابراهيم بن عبدالرحمن. يکي از کتب او در انشاء و حسن خط معروف است و مولد او به قاهره است در سال 572 ه . ق. چندي کاتبي ابوبکربن ايوب و فرزندش ملک کامل مي کرد و از حديث و فقه شافعي بهره مند بود. در 643 وفات کرد.

کلمات مشابه