جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق صابی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق صابی

[اَ اِ قِ] (اِخ) رجوع به ابراهيم بن هلال صابي شود.

کلمات مشابه