جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش سرخ کن در لغت نامه دهخدا

آتش سرخ کن

[تَ سُ کُ] (اِ مرکب)جوّاله. آتش گردان.

کلمات مشابه