جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق شیرازی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق شیرازی

[اَ اِ قِ] (اِخ)رجوع به بسحاق شود.

کلمات مشابه