جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق سوادی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق سوادی

[اَ اِ قِ سَ] (اِخ)رجوع به ابراهيم بن لقمان شود.

کلمات مشابه