جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق سانجنی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق سانجنی

[اَ اِ قِ جِ] (اِخ)رجوع به ابراهيم بن معقل نسفي... شود.

کلمات مشابه