جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق ساحلی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق ساحلی

[اَ اِ قِ حِ] (اِخ)رجوع به ابراهيم غرناطي شود.

کلمات مشابه