جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق زرقالی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق زرقالی

[اَ اِ قِ زَ] (اِخ)رجوع به ابن زرقيال... شود.

کلمات مشابه