جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق زجاج در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق زجاج

[اَ اِ قِ زَجْ جا] (اِخ)رجوع به زجاج ابواسحاق ابراهيم... شود.

کلمات مشابه