جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق رفاعی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق رفاعی

[اَ اِ قِ رِ] (اِخ)رجوع به ابراهيم بن سعيد... شود.

کلمات مشابه