جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق حفصی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق حفصی

[اَ اِ قِ حَ] (اِخ)ابراهيم بن احمدبن ابي بکر. چهاردهمين سلطان از دودمان بني حفص ملقب به المستنصر. او از 751 تا 770 ه . ق. امارت راند و وزير وي ابن تافراگين زمام امور در دست داشت و دولت بني حفص در اين وقت بنهايت ضعف رسيد و ابن تافراگين در سال 766 درگذشت و ابواسحاق چهار سال پس از وي به استقلال فرمانروائي کرد و در 770 فجأهً بمرد.

کلمات مشابه