جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق حفصی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق حفصی

[اَ اِ قِ حَ] (اِخ)ابراهيم بن ابي زکريا يحيي. چهارمين سلطان از سلسلهء بني حفص. او از سال 678 ه . ق. تا 681 ه . ق. در تونس حکم راند و در اين سال مردي موسوم به احمدبن ابي عمارهء دعي فتنه اي برانگيخت و ابواسحاق بگريخت و در ربيع الاول سال 683 در بجايه بقتل رسيد.

کلمات مشابه