جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق حصری در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق حصری

[اَ اِ قِ حُ] (اِخ)رجوع به ابراهيم بن علي... شود.

کلمات مشابه