جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق جویباری در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق جویباری

[اَ اِ قِ] (اِخ)رجوع به ابواسحاق محمد ابراهيم... شود.

کلمات مشابه