جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق بن بکس در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق بن بکس

[اَ اِ قِ نِ بَ کُ](اِخ) رجوع به ابراهيم بن بکس شود.

کلمات مشابه