جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق بغدادی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق بغدادی

[اَ اِ قِ بَ] (اِخ)رجوع به ابراهيم خواص شود.

کلمات مشابه