جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق اشبیلی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق اشبیلی

[اَ اِ قِ اِ] (اِخ) رجوع به ابراهيم بن وثيق شود.

کلمات مشابه