جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق اشبونی در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق اشبونی

[اَ اِ قِ اِ] (اِخ)رجوع به ابراهيم بن هارون شود.

کلمات مشابه