جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق ابراهیم المؤدب در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق ابراهیم المؤدب

[اَ اِ اِ مِلْ مُ ءَدْ دِ] (اِخ) از اوست کتاب ناسخ القرآن و منسوخه. (ابن النديم).

کلمات مشابه