جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت المؤيد پسر متوکل خليفهء عباسي.

کلمات مشابه