جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش زبان در لغت نامه دهخدا

آتش زبان

[تَ زَ] (ص مرکب) تيز و تند زبان :
سعدي آتش زبانم وز غمت سوزان چو شمع
با همه آتش زباني در تو گيراييم نيست.
سعدي.

کلمات مشابه