جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت طلحه بن عبيداللهبن محمد بن اسماعيل بصري. رجوع به طلحي ابواسحاق طلحه بن عبيدالله... شود.

کلمات مشابه