جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت زياد ابراهيم بن سفيان بن سليمان بن ابي بکربن عبدالرحمن بن زيادبن ابيه. رجوع به زياد ابواسحاق ابراهيم... شود.

کلمات مشابه