جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت اسماعيل بن قاسم معروف به ابوالعتاهيهء شاعر. رجوع به ابوالعتاهيه شود.

کلمات مشابه