جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ديگر ابوالعتاهيهء شاعر. رجوع به ابوالعتاهيه شود.

کلمات مشابه