جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت ابن عسال مؤتمن برادر اصغر ابوالفرج هبه الله. رجوع به ابن عسال ابوالفضل... شود.

کلمات مشابه