جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش زاد در لغت نامه دهخدا

آتش زاد

[تَ] (ن مف مرکب / ص مرکب)که از آتش زاده است.

کلمات مشابه