جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) ابراهيم نوبختي. در اوائل قرن چهارم ميزيست. وي خواهرزادهء ابوسهل ثاني و سلسلهء نسبش معلوم نيست. او از متکلمين است و کتابي در علم کلام موسوم به ياقوت از او معروف است.

کلمات مشابه