جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) ابراهيم المس. يکي از خوشنويسان معروف و او شاگرد ابن معدان خطاط مشهور است. (ابن النديم).

کلمات مشابه