جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) رجوع به ابراهيم بن مدبر... شود.

کلمات مشابه