جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) ابراهيم بن محمد بن عياش معتزلي. از اوست: کتاب نقض کتاب ابن ابي بشر في ايضاح البرهان. (ابن النديم).

کلمات مشابه