جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آتش زا در لغت نامه دهخدا

آتش زا

[تَ] (نف مرکب) که آتش توليد کند.

کلمات مشابه