جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابواسحاق در لغت نامه دهخدا

ابواسحاق

[اَ اِ] (اِخ) کنيت الحاکم ابراهيم بن محمد شرّفي خطيب قرطبه و کوتوال آنجا. و او را اشعار بلند است. وفات او به سال 396 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه